Daily Archives :

8 декември, 2015

sama-2002-cover-wat

КОИ СА ТЕ ? ИВАН САРАФОВ И БЛАГОЙ МАРИНОВ – СЪДРУЖИЕТО, КОЕТО НЕ ХВАЩА РЪЖДА

Read More

     Днес имаме удоволствието да ви представим двама души, преминали през редица изпитания, лишения, саможертви и кризисни ситуации до достигането на своята мечта. Мечтата да притежават трикотажна фабрика, която към днешна дата обслужва нуждите на едни от най-успешните световни брандове. От професионализма, отдадеността им към работата и опита, който притежават, бихме могли само да се поучим, а на приятелството и отношението помежду им, можем единствено да се възхищаваме. Повече за…